دو شنبه 4 تير 1403

تاثیر مفید ورزش هوازی

تاثیر مفید ورزش هوازی
عصرگاهی بر پرفشاری خون
نتایج تحقیق جدید مشخص کرد که انجام تمرینات هوازی در هنگام عصر نسبت به صبح به‌طور موثرتری فشار خون را تنظیم می‌کند.

محققانی که تحقیقی روی بیماران مسن در دانشکده تربیت بدنی و ورزش دانشگاه سائوپائولو در برزیل انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که ورزش عصرگاهی به‌دلیل بهبود کنترل قلبی عروقی توسط سیستم عصبی خودمختار از طریق یک مکانیسم که به‌عنوان حساسیت بارورفلکس شناخته می‌شود، برای تنظیم فشار خون بهتر است.

لئاندرو کامپوس دی بریتو، محقق اول این تحقیق، گفت: مکانیسم‌های متعددی برای تنظیم فشار خون وجود دارد، اگرچه تمرین صبحگاهی مفید بود، اما فقط تمرین عصرگاهی با افزایش حساسیت بارورفلکس، کنترل کوتاه‌مدت فشار خون را بهبود بخشید. این مهم است زیرا کنترل بارورفلکس تاثیر مثبتی بر تنظیم فشار خون دارد و هیچ دارویی برای تعدیل این مکانیسم وجود ندارد.

این تحقیق بخشی از پروژه تحقیقاتی پسا دکتری بریتو بود که توسط بنیاد تحقیقات سائوپائولو پشتیبانی می‌شود و توسط کلودیا لوسیا د موراس فورجاز، استاد دانشگاه نظارت می‌شود.

در این پژوهش، ۲۳ بیمار سالمند که تحت درمان فشار خون بالا بودند شرکت کردند و به‌طور تصادفی در ۲ گروه تمرین صبحگاهی و تمرین عصر قرار گرفتند. هر ۲ گروه به‌مدت ۱۰ هفته با دوچرخه ثابت با شدت متوسط و سه جلسه ۴۵ دقیقه‌ای در هفته تمرین کردند.

پارامترهای کلیدی قلبی عروقی مانند فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب پس از ۱۰ دقیقه استراحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده‌ها قبل و حداقل سه روز پس از اتمام ۱۰ هفته تمرین توسط داوطلبان، جمع‌آوری شد.

محققان همچنین مکانیسم‌های مربوط به سیستم عصبی خودمختار که تنفس، ضربان قلب، فشار خون، هضم و سایر عملکردهای غیر ارادی بدن را کنترل می‌کند، مانند فعالیت عصب سمپاتیک عضلانی که جریان خون محیطی را از طریق انقباض و شل شدن رگ‌های خونی در بافت عضلانی تنظیم می‌کند و حساسیت بارورفلکس سمپاتیک، ارزیابی کنترل فشار خون از طریق تغییرات در فعالیت عصب سمپاتیک عضلانی، را زیر نظر گرفتند.

در گروه تمرین عصر، هر چهار پارامتر تجزیه و تحلیل شده فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، حساسیت بارورفلکس سمپاتیک و فعالیت عصب سمپاتیک عضلانی بهبود یافتند. در گروه تمرین صبح، هیچ بهبودی در فعالیت عصب سمپاتیک عضلانی، فشار خون سیستولیک یا حساسیت بارورفلکس سمپاتیک مشاهده نشد.

تمرین عصرگاهی از نظر بهبود تنظیم خودکار قلب و عروق و کاهش فشار خون موثرتر بود. این امر تا حدی به‌دلیل بهبود حساسیت بارورفلکس و کاهش فعالیت عصب سمپاتیک عضلانی است که در عصر افزایش یافت.

http://abapress.ir/News/1/72271
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

 
وزارت ورزش و جوانان

فراکسیون ورزش مجلس

فدراسیون های داخلی

کنفدراسیون های آسیایی

فدراسیون های جهانی

کمیته ملی المپیک

اداره کل تربیت بدنی استان ها

هیات های ورزشی

انجمن های ورزشی

سازمان های ورزشی

تیم های ورزشی